Marek Łuczak
Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego
Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom i katalog utranych zabytków sakralnych z terenu powiatu polickiego. 

wyd. I

wydawca: Zapol/PTH
96, oprawa twarda
Szczecin 2014
ISBN 978-83-7518-721-2